شهداد

۱۴فروردین
کرمان، شهداد، دره کشیت

کرمان، شهداد، دره کشیت

بام نیوز:در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهداد، در کرمان گرم و خشک در وسط بیابان، شکافی وجود دارد، ‌ ‌

۲۵بهمن
کویر لوت

کویر لوت

بام نیوز: تصوير بالا كوير لوت در منطقه شهداد كرمان است