شهدای ارتش

۱۹مهر
مسیر صخره‌نوردی شهدای نیروی زمینی ارتش افتتاح شد
افتتاح شد:

مسیر صخره‌نوردی شهدای نیروی زمینی ارتش افتتاح شد

بام نیوز:مسیر صخره‌نوردی شهدای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پارک شرقی شهر کرمانشاه افتتاح شد.