شهدای ورزش

۰۵دی
برگزاری بیست و یکمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر «ماده سرعت» گرامیداشت شهدای ورزش و خدمت در بخش «مردان» در آکادمی سنگ‌نوردی «پیام» تهران

برگزاری بیست و یکمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر «ماده سرعت» گرامیداشت شهدای ورزش و خدمت در بخش «مردان» در آکادمی سنگ‌نوردی «پیام» تهران

بام نیوز: بیست و یکمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر «ماده سرعت» گرامیداشت شهدای ورزش و خدمت در بخش «مردان» در عصر جمعه ۳ دی ماه در آکادمی سنگ‌نوردی «پیام» تهران برگزار شد.

۰۵دی
برگزاری بیست و یکمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر «ماده سرعت» گرامیداشت شهدای ورزش و خدمت در بخش «مردان» در آکادمی سنگ‌نوردی «پیام» تهران

برگزاری بیست و یکمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر «ماده سرعت» گرامیداشت شهدای ورزش و خدمت در بخش «مردان» در آکادمی سنگ‌نوردی «پیام» تهران

بام نیوز: بیست و یکمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر «ماده سرعت» گرامیداشت شهدای ورزش و خدمت در بخش «مردان» در عصر جمعه ۳ دی ماه در آکادمی سنگ‌نوردی «پیام» تهران برگزار شد.