شهرت جهانی

۱۳مهر
باغ‌های ایرانی با شهرت جهانی

باغ‌های ایرانی با شهرت جهانی

بام نیوز: باغ ایرانی، باغی است با معماری خاص، و عناصری از جمله ساختار هندسی، آب و درختان و ساختمان میانی که بیشتر در فلات ایران و مناطق پیرامونی آن ساخته شده اند.