شهرداری استرین

۰۷آبان
لوئن نروژ

لوئن نروژ

بام نیوز: لوئن دهکده‌ای مربوط به شهرداری استرین در بخش سان آگ فیوردین در نروژ می‌باشد.

۱۱شهریور
کشور نروژ، لوئن

کشور نروژ، لوئن

بام نیوز: نروژ  با نام رسمی پادشاهی نروژ، کشور پادشاهی مستقل و متمرکزی است که قلمروی آن بخش غربی شبه جزیره اسکاندیناوی، یان ماین و مجمع‌الجزایر سوالبارد در قطب شمال را در بر می‌گیرد.