شهرداری کهریزک

۱۷بهمن
صعود تیم کوهنوردی شهرداری کهریزک بر فراز بام استان مرکزی

صعود تیم کوهنوردی شهرداری کهریزک بر فراز بام استان مرکزی

بام نیوز: تیم کوهنوردی شهرداری کهریزک با صعود به قله دومیر اردهال، پرچم شهرداری کهریزک را بر بام استان مرکزی به اهتزاز درآورد.