شهردار نطنز

۱۲شهریور
راه اندازی واحد گردشگری در شهرداری نطنز

راه اندازی واحد گردشگری در شهرداری نطنز

بام نیوز: شهردار نطنز گفت: واحد گردشگری در شهرداری نطنز راه اندازی می شود.