شهرستانک

۲۱آبان
کاخ ناصری نگینی بر انگشتر زیبای شهرستانک

کاخ ناصری نگینی بر انگشتر زیبای شهرستانک

بام: کاخ شهرستانک یا عمارت ناصرالدین شاهی شهرستانک، کاخی مربوط به دورهٔ قاجار در روستای شهرستانک است.

۱۰مهر
گزارش صعود قله دارآباد از شهرستانک 

گزارش صعود قله دارآباد از شهرستانک 

بام نیوز: پیمایش مسیر از شهرستانک تا داراباد با طعم تیغه های دارآباد.