شهرستان آبدر

۳۰اردیبهشت
بزرگترین دشت ریواس کشور

بزرگترین دشت ریواس کشور

بام نیوز: گیاه ریواس در آب و هوای خنک و در مناطق کوهستانی رشد می‌کند بطوریکه در مناطق دیگر شهرستان همچون آبدر، کرم، میمند، دهج و پاقلعه نیز رشد می‌کند.