شهرستان آران

۱۹فروردین
کویر مرنجاب کجاست

کویر مرنجاب کجاست

بام نیوز: به دریاچه‌ی نمک آران و بیدگل و جزیره‌ی سرگردان که فاصله‌ی زیادی با آن ندارد نیز سر بزنید.