شهرستان بروجرد

۲۱خرداد
رئیس انجمن کوهنوردی کارگری شهرستان بروجرد منصوب شد

رئیس انجمن کوهنوردی کارگری شهرستان بروجرد منصوب شد

بام نیوز: جناب آقای حمید نیرومند بعنوان رئیس انجمن کوهنوردی کارگری شهرستان بروجرد منصوب شد.