شهرستان تبریز

۲۷خرداد
مشارکت کار گروه جستجو ونجات هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقی

مشارکت کار گروه جستجو ونجات هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقی

انجمن پزشکی کوهستان ایران: مشارکت کار گروه جستجو ونجات هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقی با تعدادی از باشگاههای تبریز .