شهرستان تربت جام

۱۰شهریور
۱۶۰ هکتار از اراضی ملی در تربت‌جام خلع ید و رفع تصرف شد

۱۶۰ هکتار از اراضی ملی در تربت‌جام خلع ید و رفع تصرف شد

بام نیوز: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تربت جام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان تربت جام خلع ید و رفع تصرف شدند.