شهرستان جویبار

۱۰شهریور
سفر علیرضا دبیر به مازندران پس از حواشی اخیر

سفر علیرضا دبیر به مازندران پس از حواشی اخیر

بام نیوز: علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، امروز در استان مازندران حاضر و با مربیان سازنده بخش گیل خواران شهرستان جویبار دیدار و گفت و گو کرد.