شهرستان رودسر

۲۶بهمن
روستای سفیداب

روستای سفیداب

بام نیوز: روستای سفیدآب در دل طبیعت و در میان جنگل انبوه منطقه رحیم آباد شهرستان رودسر استان گیلان قرار دارد.