شهرستان زبزخان

۱۰بهمن
با عجیب‌ترین و متمدن‌ترین روستای ایران آشنا شوید

با عجیب‌ترین و متمدن‌ترین روستای ایران آشنا شوید

بام نیوز: روستایی که تفکیک پسماند را سرلوحه کارهای خودشان قرار دادند.