شهرستان لردگانه

۱۶فروردین
آبشار کرودی کن

آبشار کرودی کن

بام نیوز: آبشار کرودی کن، از آبشارهای استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان لردگانه و در منطقه حفاظت شده سبزکوه واقع شده.