شهرستان همدان

۱۷شهریور
هشت واحد آلاینده محیط زیست در همدان به مرجع قضایی معرفی شدند

هشت واحد آلاینده محیط زیست در همدان به مرجع قضایی معرفی شدند

بام نیوز: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان گفت که برای هشت واحد ضایعاتی به علت آلوده کردن بستر خاک و آب، پرونده قضایی تشکیل شده است.