شهرستان پارسیان

۲۳بهمن
تنگ بوچیر

تنگ بوچیر

بام نیوز: تنگ بوچیر منطقه ای بکر و دیدنی در استان هرمزگان و شرق شهرستان پارسیان است، روستای زیبای بوچیر نیز در نزدیکی همین تنگ قرار گرفته است.