شهرستان پردیس

۰۹شهریور
ایجاد ۵ هزار شغل مستقیم در استان تهران با افتتاح پروژه‌های هفته دولت

ایجاد ۵ هزار شغل مستقیم در استان تهران با افتتاح پروژه‌های هفته دولت

یام نیوز: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، گفت: با افتتاح پروژه‌های هفته دولت، ۵ هزار شغل مستقیم در استان تهران ایجاد می‌شود.