شهرستان گلبهار

۲۴دی
برگزاری دوره‌های کمک‌های اولیه توسط هیئت شهرستان گلبهار

برگزاری دوره‌های کمک‌های اولیه توسط هیئت شهرستان گلبهار

بام نیوز: دوره‌های کمک‌های اولیه توسط هیئت شهرستان گلبهار برگزار شد.

۲۸شهریور
انتصاب رئیس هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی شهرستان گلبهار

انتصاب رئیس هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی شهرستان گلبهار

بام نیوز: «امیر گلمکانی» تا طی تشریفات قانونی، از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ به مدت ۳ ماه به عنوان «سرپرست هیئت شهرستان گلبهار» منصوب شدند.