شهرهای تاریخی

۰۴آذر
اردکان

اردکان

بام نیوز: اردکان یکی از شهرهای تاریخی با بافت سنتی است که توانسته اصالت بافت معماری خود را تا به امروز تا حدود زیادی حفظ کند.

۱۴شهریور
ایتالیا، سورنتو

ایتالیا، سورنتو

بام نیوز: سورنتو از شهرهای تاریخی ۲۰۰۰ ساله ایتالیاست که در استان ناپل واقع شده است.