شهرک امیردشت

۰۳خرداد
شهرک امیردشت/ کلارآباد

شهرک امیردشت/ کلارآباد

بام نیوز: از معروفترین شهرک‌های‌ساحلی مازندران امیردشت همچون خزرشهر، دریاکنار و نمک آبرود از شهرک‌های شناخته شده مازندران است ، این شهرک در سال۱۳۵۱ توسط شادروان توکلیان ساخته شده است.