شهریار رحمانی

۰۷آبان
سرپرست نایب رییس فدراسیون شطرنج تغییر کرد

سرپرست نایب رییس فدراسیون شطرنج تغییر کرد

بام نیوز : سرپرست نایب رییسی فدراسیون شطرنج پس از حدود ۷ ماه باز هم تغییر کرد.