شهر آنتورپ

۱۷اسفند
بلژیک

بلژیک

بام نیوز: شهر آنتورپ در بلژیک، پایتخت الماس جهان لقب دارد. این شهر که یکی از مهم ترین مراکز تجارت الماس در دنیا به شمار می رود، اهمیت اقتصادی بالایی برای بلژیک دارد.