شهر اطاقور

۲۷مهر
طبیعت پاییزیِ اُطاقوَر

طبیعت پاییزیِ اُطاقوَر

بام نیوز: شهر اطاقور (اتاقور) از توابع شهرستان لنگرود در استان گیلان به شمار می آید.