شهر باستانی

۰۴آذر
پرو، ماچوپیچو

پرو، ماچوپیچو

بام نیوز: ماچو پیچو شهری سنگی و باستانی می باشد که در حوالی سال 1450 میلادی و در دوره اینکاها ساخته شده است.

۳۰مهر
اردن، شهر باستانی پترا

اردن، شهر باستانی پترا

بام نیوز: شهر باستانی پترا در اَمّان، پایتخت اردن قرار دارد.

۰۲اردیبهشت
شهر باستانی دارابگرد

شهر باستانی دارابگرد

بام نیوز: این دیوار با گذشت قرن‌ها وفرسایش فراوان هنوز عظمت و استواری خود را حفظ كرده است.