شهر برمن

۰۶آذر
شهر برمن

شهر برمن

بام نیوز: شهر برمن (Bremen) در قسمت‌های شمالی و متمایل به غرب کشور آلمان قرار دارد و در واقع بزرگترین شهری است که بر روی رودخانه Weser بنا شده است.

۱۴آبان
شهر برمن

شهر برمن

بام نیوز: شهر برمن (Bremen) در قسمت‌های شمالی و متمایل به غرب کشور آلمان قرار دارد.