شهر بروژ

۰۸اسفند
 بروژ ؛ بلژیک

 بروژ ؛ بلژیک

بام نیوز: شهر بروژ در بلژیک یکی از زیباترین شهرهای این کشور اروپایی است که نه تنها گردشگران خارجی بسیاری را به سمت خود می کشاند بلکه، منبع الهام بسیاری از فیلم سازان و ایده پردازان هنری هم هست.