شهر رویان

۱۷فروردین
منطقه آب‌پری/ شهر رویان/ مازندران

منطقه آب‌پری/ شهر رویان/ مازندران

بام نیوز: آب پری(آب پری رویان)منطقه‌ای گردشگر پذیر و خوش آب و هوای مازندران در فاصله ۱۷ کیلومتری شهر رویان در نزدیکی شهر نور است.