شهر ری

۲۱اردیبهشت
برج نقاره خانه شهر ری / یادگار دوره آل بویه

برج نقاره خانه شهر ری / یادگار دوره آل بویه

بام نیوز: این برج در ناحیه امین‌آباد شهر ری قرار گرفته و قدمت آن به دوران آل‌بویه برمی‌گردد.