شهر زنجان

۳۱فروردین
بزرگترین گنبد آجریِ جهان

بزرگترین گنبد آجریِ جهان

بام نیوز: بعضی از تاریخ نویسان نوشته‌اند سلطان محمد خدابنده این گنبد و بنای عظیم را بنا کرد که اجساد امام علی و امام حسین علیهم السلام را از آرامگاهای خود به آنجا منتقل کند؛ ولی به علت خوابی که دید از این عمل منصرف شد.