شهر زنوز

۱۰فروردین
دره دارانداش 

دره دارانداش 

بام نیوز: آبشار زیبای دارانداش - شمال شرقی مرند - استان آذربایجان شرقی