شهر شرم

۰۲اسفند
 مسجد صحابه در شهر شرم‌الشیخ

 مسجد صحابه در شهر شرم‌الشیخ

بام نیوز: مسجد صحابه در منطقه بازار تجاری قدیمی در شهر شرم الشیخ در جنوب استان سیناء در مصر واقع شده است.