شهر شوش

۱۱اسفند
بنای زیبا و دیرینه نیایشگاه زیگورات چغازنبیل

بنای زیبا و دیرینه نیایشگاه زیگورات چغازنبیل

بام نیوز: بنای زیبا و دیرینه نیایشگاه زیگورات چغازنبیل که توسط اونتاش پادشاه بزرگ عیلام ساخته شد، یکی از مجموعه‌های میراث جهانی یونسکو در شوش در استان خوزستان است.