شهر صورتی

۱۳اسفند
جیپور (جایپور)هندوستان

جیپور (جایپور)هندوستان

بام نیوز: جیپور به عنوان شهر صورتی مشهور است چرا که در سال 1876، این شهر با رنگ صورتی مایل به قهوه‌ ای، سنتی که رنگ میهمان نوازی بود، برای استقبال از ادوارد، پرنس ولز رنگ آمیزی شد.