شهر ماربلا

۱۶خرداد
طراحی مسیر جدید برروی نانگاپاربات

طراحی مسیر جدید برروی نانگاپاربات

تیمی از کوه‌نوردان باشگاه آمادابلام قصد دارد در چهلمین سالگرد تاسیس خود اقدام به اجرای پروژه صعود به ۳ قله ۸۰۰۰ متری نانگاپاربات، شیشاپانگما و کانچن چونگا طی سه سال نماید.