شهر مولا

۲۵مرداد
دالیان/ترکیه

دالیان/ترکیه

بام: دالیان در جنوب غربی ترکیه به منطقه اورتاجا در شهر مولا متصل است و زیباترین ساحل طبیعی اژه را دارامی باشد که رودخانه دالیان دریاچه کویجییز را از دلتای دالیان به دریا مدیترانه متصل می کند.