شهر کلمبو

۳۰دی
برج آمبولوواوا

برج آمبولوواوا

بام نیوز: یکی از دیدنی ترین مکان های سریلانکا برج آمبولوواوا است .