شهید علیرضا شمسی‌پور

۰۵اردیبهشت
معرفی شهید شاخص جامعه ورزش کشور؛ سردار شهید علیرضا شمسی‌پور

معرفی شهید شاخص جامعه ورزش کشور؛ سردار شهید علیرضا شمسی‌پور

بام: شهید شاخص جامعه ورزش کشور در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر حضورتان معرفی می‌گردد.