شواهد تاریخی

۰۶مرداد
هورامانات ثبت حهانی شد

هورامانات ثبت حهانی شد

بام نیوز: هورامان بیش از ۷۰۰ روستا را در این ۲ استان غربی ایران شامل می‌شود و حدود ۶۰ روستای آن بکر و دست نخورده باقی مانده است.