شورای آسیایی

۰۳فروردین
عضویت ۴ ایرانی‌ در شورای آسیایی فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی

عضویت ۴ ایرانی‌ در شورای آسیایی فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی

بام نیوز: ۴ ایرانی‌ در شورای آسیایی فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی عضو شدند.