شورای فنی

۲۴دی
یک دشتستانی عضو شورای فنی کونگ فو توآ کشور شد

یک دشتستانی عضو شورای فنی کونگ فو توآ کشور شد

بام نیوز: با صدور حکمی از سوی ریاست انجمن کونگ فو توآ کشور، «حمیدرضا بنافی» بعنوان عضو شورای فنی کونگ فو توآ کشور منصوب شد.