شوشتر

۰۳اردیبهشت
مجموعه آبشارها و ساز های آبی شوشتر

مجموعه آبشارها و ساز های آبی شوشتر

بام نیوز: سازه های آبی شوشتر دارای قدمتی بسیار غنی هستند و ساخت آنها به دوران هخامنشیان باز می‌گردد.

۱۳آذر
ایران، خوزستان، شوشتر

ایران، خوزستان، شوشتر

بام نیوز: در سفرنامه مادام ژان دیولافوآ باستان‌شناس نامدار فرانسوی از این محوطه به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی پیش از انقلاب صنعتی یاد شده‌است.

۱۰فروردین
ایران، خوزستان، شوشتر

ایران، خوزستان، شوشتر

بام نیوز: سیستم آبی تاریخی شوشتر که به نام سازه‌های آبی تاریخی شوشتر نیز نامیده می شود، مجموعه‌ای به هم پیوسته از ۱۳ اثر تاریخی شامل پلها، بندها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌های دست کند و تونل‌های عظیم هدایت آب هستند.

۱۷اسفند
سازه های آبی تاریخی شوشتر خوزستان

سازه های آبی تاریخی شوشتر خوزستان

بام نیوز: مجموعه آسیاب‌ها و آبشارهای شوشتر در مسیر «رودخانه گرگر» که خود از شاهکارهای فنی و مهندسی اعصار کهن است، بنا شده است.