شيب

۱۱دی
پای اردک

پای اردک

گروه اموزشي بام نيوز: با افزایش شیب شما می‌توانید ضمن استفاده از تکنیک پای اردک، برای حرکت با ایمنی بیشتر و حفظ تعادل، روش کراس اوور را انجام دهید.