شکارچیان

۲۶فروردین
شناسایی میدان مغناطیسی برای پیشگیری از صاعقه زدگی در کوهستان

شناسایی میدان مغناطیسی برای پیشگیری از صاعقه زدگی در کوهستان

بام نیوز: توجه به رفتار متفاوت پرندگان یا حیواناتی كه در پیرامون ما قرار دارند دقت داشته باشید فرار ناگهانی یا حركت سریع آن‌ها به مناطق پایین دست؛ الزاماً جهت فرار از دست شكارچیان یا حیوانات وحشی نیست.