شکستگی

۰۴مرداد
حادثه سقوط پدر و پسر کوهرو در ارتفاعات پلنگ دره واقع در استان خراسان شمالی

حادثه سقوط پدر و پسر کوهرو در ارتفاعات پلنگ دره واقع در استان خراسان شمالی

انجمن پزشکی کوهستان ایران: کوه رو که دانشی از علم سنگ نوردی نداشته و از تجهیزات فنی به هیچ عنوان شناخت نداشته و همراه نداشتند ، هر دو دچار شکستگی در نواحی مختلف بدن شدند.

۲۳خرداد
خطراتی که کوهپیما یا کوهنورد در وقوع آن نقش مستقیم دارد

خطراتی که کوهپیما یا کوهنورد در وقوع آن نقش مستقیم دارد

بام نیوز: کفش نامناسب و بی دقتی در کوهپیمایی به خصوص هنگام فرود.

۱۳خرداد
هشت توصیه برای جلوگیری از پوکی استخوان

هشت توصیه برای جلوگیری از پوکی استخوان

بام نیوز: دست کم به مدت ۳۰ دقیقه از فعالیت‌های ورزشی قوی کننده استخوان در اکثر روزها بهره مند شوید. این فعالیت‌ها شامل ورزش‌های تحمل وزن همانند دویدن یا پیاده روی سریع و ورزش‌های استقامتی هستند که از پوکی استخوان جلو گیری می کنند.

۱۳خرداد
فرآیند بوجود آمدن پوکی استخوان

فرآیند بوجود آمدن پوکی استخوان

بام نیوز: انحراف ستون مهره‌ها در اثر جوش خوردن خودبخودي آنها مي‌تواند از علايم اين بيماري باشد.

۱۰خرداد
علل ایجاد کننده زانوی پرانتزی

علل ایجاد کننده زانوی پرانتزی

بام نیوز: وزن زياد در كودكان و بزرگسالان فشار را برروي استخوان و مفاصل بيشتر ميكند و باعث ايجاد تغيير شكل در ساختار اندام مانند زانوي پرانتزي ميشود.

۱۷فروردین
امدادهای اولیه شکستگی در کوهستان 

امدادهای اولیه شکستگی در کوهستان 

بام نیوز: آتل را امتحان کنید که سفت بسته شده نباشد. ریسمان ها باید آنقدر سفت باشند که آتل را محکم کنار اندام نگه دارند. جریان خون اندام را مجددا بررسی کنید.

۰۵اسفند
موقعیتهای اضطراری در کوهستان

موقعیتهای اضطراری در کوهستان

بام نیوز: در صورتی که سینه و شکم کوهنورد دچار ضرب‌دیدگی شدید شود از آسیب احشاء داخلی نباید غافل بود.

۳۰بهمن
امدادهای اولیه شکستگی در کوهستان

امدادهای اولیه شکستگی در کوهستان

بام نیوز: برای شکستگی بهترین کار بستن آتل به محل با تخته و چفیه میباشد که شکستگی به خاطر حرکت امبولی خون ایجاد نشود .