شکم شش تکه

۲۴آذر
سریع‌ترین راه‌ها برای دستیابی به شکم شش تکه

سریع‌ترین راه‌ها برای دستیابی به شکم شش تکه

بام نیوز: طی تحقیقی که توسط مجله‌ی «Men’s Fitness» در بین گروهی از زنان انجام شد، مشخص شد هنگامی که صحبت بر سر جذابیت فیزیکی است، خانم‌ها به شکمی شش تکه، بیشترین امتیاز را می‌دهند.