شگفتی

۰۴اردیبهشت
آلاداغ لار یا ڪوهای رنگی

آلاداغ لار یا ڪوهای رنگی

بام نیوز: وجود روستاهایی در اطراف این کوه ها وجهه زیباتری به آنها داده است چرا ڪه خانه‌های روستا نیز همچون خاڪ این ڪوه ها رنگین است.