شیب های تند

۰۸تیر
مدیریت گام برداری در پایین آمدن از کوه

مدیریت گام برداری در پایین آمدن از کوه

بام نیوز: هنگام فرود از کوه به هیچ عنوان عجله نکنید و استراحت را مد نظر قرار دهید، چراکه در پایین آمدن از کوه به علت وجود شیب های تند، به زانوها بیشتر فشار وارد می شود.

۰۴اردیبهشت
مدیریت گام برداری در پایین آمدن از کوه

مدیریت گام برداری در پایین آمدن از کوه

بام نیوز: هنگام فرود از کوه به هیچ عنوان عجله نکنید و استراحت را مد نظر قرار دهید، چراکه در پایین آمدن از کوه به علت وجود شیب های تند، به زانوها بیشتر فشار وارد می شود.